Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

3o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Ενημέρωση για την πορεία υποβολής προτάσεων στο 1st Call of Proposals του Προγράμματος Interreg NEXT MED

Σε συνέχεια της ενημέρωσης αναφορικά με την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του 1st Call of Proposals του Προγράμματος Interreg NEXT MED (όπως παρακάτω), σας ενημερώνουμε ότι, κατά την 10η/05.03.2024 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Π.Θ., αποφασίστηκε η υποβολή πρότασης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως Συντονιστή  για τον ειδικό στόχο 3.1

 

Επομένως, δεν είναι πλέον δυνατή η υποβολή προτάσεων με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως Συντονιστή  για τους ειδικούς στόχους 1.1, 2.3, 2.4 και 3.1.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την υποβολή προτάσεων με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως εταίρο.

Ετικέτες