Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ενημέρωση για υποβολή προτάσεων στο 1st Call of Proposals του Προγράμματος Interreg NEXT MED

Αναφορικά με την υποβολή προτάσεων στο 1st Call of Proposals του Προγράμματος Interreg NEXT MED,  όπου υπάρχουν οι κάτωθι περιορισμοί:

  • Text of the call for proposals , σελίδα 6 (συνημμένο αρχείο)

The same organisation can apply only once as Applicant (Lead Partner) under each Specific Objective. No limitation applies for the participation of the same organization at partner level. In case an organisation participates in more than one (1) project as Applicant under the same Specific Objective, all concerned projects submitted under that Specific Objective will be rejected (ένας οργανισμός μπορεί να υποβάλει ως Συντονιστής μόνο μια φορά ανά Ειδικό Στόχο. Εάν ένας Οργανισμός συμμετέχει ως Συντονιστής σε περισσότερες από 1 προτάσεις στον ίδιο Ειδικό Στόχο τότε όλες οι υποβληθείσες προτάσεις σε αυτό τον Ειδικό Στόχο θα απορριφθούν.   Δεν υπάρχει περιορισμός αν ένας οργανισμός συμμετέχει ως Εταίρος.)

 

  • NEXT MED Guidelines for Applicants, σελίδες 39-40 (συνημμένο αρχείο)

“…………Please note that an Applicant cannot be awarded more than two (2) grants as Lead Partner under this call for proposals. In case more than two (2) proposals from the same Applicant are shortlisted according to the rules for this call, only the two (2) best ranked proposals will be retained in the list to be financed ( ο ίδιος Οργανισμός δεν μπορεί να έχει πάνω από 2 έργα ως Συντονιστής. Σε περίπτωση που προεπιλεχθούν πάνω πάνω από 2 προτάσεις τότε θα χρηματοδοτηθούν μόνο οι 2 καλύτερες)

 

σας ενημερώνουμε  για τα κάτωθι

 

  • Στη Συνεδρίαση 8/06.02.2024 της Επιτροπής Ερευνών αποφασίστηκε η υποβολή προτάσεων με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως Συντονιστή  για τον ειδικό στόχο 2.4 και για τον ειδικό στόχο 2.3

  • Σε περίπτωση που κάποιο μέλος ΔΕΠ επιθυμεί να υποβάλλει πρόταση ως συντονιστής, είναι δυνατόν, αλλά σε άλλο ειδικό στόχο (πλην των ειδικών στόχων 2.4 και 2.3)

  • Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την υποβολή προτάσεων με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως εταίρο.

Ετικέτες

Επισυναπτόμενα Εγγράφου
Συνημμένο Size
Guidelines 856.53 KB
Call 1.54 MB