Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Open EFSA call for tenders: Provision of Specialised Training Courses on Specific Aspects of Chemical RA and Related Tools

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την δημοσίευση ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών (διαγωνισμός) της EFSA με θέμα ‘Provision of Specialised Training Courses on Specific Aspects of Chemical Risk Assessment and Related Tools’.

Στόχος της πρόσκλησης είναι η υποστήριξη της EFSA στην εφαρμογή νέων ή υφιστάμενων οριζόντιων εγγράφων καθοδήγησης που έχουν αναπτυχθεί από την Επιστημονική Επιτροπή (Scientific Committee) της EFSA.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός της σύμβασης πλαισίου για 4 χρόνια είναι 390.000 €.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα TED eTendering, κωδικός πρόσκλησης OC/EFSA/KNOW/2023/01 καθώς και στην ιστοσελίδα της EFSA εδώ.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι μέχρι την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023.

Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μέσω του δικτύου Εστιακών Σημείων της EFSA, μπορούμε να διευκολύνουμε στην εύρεση εταίρων από άλλες χώρες για δημιουργία κοινοπραξίας

Παρακαλούμε όπως διακινήσετε την ενημέρωση εντός των οργανισμών που υπηρετείτε. Θα μπορούσατε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ανάρτηση της  EFSA  για την εν λόγω πρόσκληση στο LinkedIn ή/και να διαχύσετε την ενημέρωση σε άλλα κοινωνικά δίκτυα (Twitter).