Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πλαίσιο Λειτουργίας

Φορολογική ενημερότητα και είσπραξη χρημάτων από ΕΛΚΕ

Βάσει της ΠΟΛ. 1038/1-4-2016  η αιτιολογία στην φορολογική ενημερότητα  αλλάζει από:

«ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» σε

«ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΠΛΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)» 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ:  «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΠΛΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ​)»