Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση

3o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Ενημέρωση για την πορεία υποβολής προτάσεων στο 1st Call of Proposals του Προγράμματος Interreg NEXT MED

Σε συνέχεια της ενημέρωσης αναφορικά με την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του 1st Call of Proposals του Προγράμματος Interreg NEXT MED (όπως παρακάτω), σας ενημερώνουμε ότι, κατά την 10η/05.03.2024 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Π.Θ., αποφασίστηκε η υποβολή πρότασης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως Συντονιστή για τον ειδικό στόχο 3.1

EFSA deadline EXTENDED until 26 March 2024 and weekly update (06/06/2024)

Σε συνέχεια προηγούμενής μας επικοινωνίας για το νέο κύκλο υποτροφιών EUFORA (2024-2025) της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής προτάσεων μέχρι τις 26 Μαρτίου 2024. Επιπλέον, σας διαβιβάζεται το παρακάτω μήνυμα της EFSA με την εβδομαδιαία ενημέρωση σχετικά με τις προτάσεις οργανισμών του άρθρου 36 για δημιουργία κοινοπραξίας.

Συμπληρωματικές Αποφάσεις Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (2023-2024) της ΕΥΔ

Συμπληρωματικές Αποφάσεις Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (2023-2024) της ΕΥΔ

Weekly update and Call for Action: Call for EUFORA 2024-2025 | Requests for partners (27/02/2024)

Σε συνέχεια του χθεσινού μας μηνύματος με την εβδομαδιαία ενημέρωση από την EFSA σχετικά με τις προτάσεις οργανισμών του άρθρου 36 για δημιουργία κοινοπραξίας για το νέο κύκλο υποτροφιών EUFORA (2024-2025) «EUBA-EFSA-2023-ENREL-01: Selection of hosting sites and fellows for EFSA’s European Food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA) Programme» σας διαβιβάζεται, για λόγους ενημέρωσης, ένα επιπλέον αίτημα της Ισπανίας για αναζήτηση υποψήφιου υποτρόφου.

Weekly update and Call for Action: Call for EUFORA 2024-2025 | Requests for partners (27/02/2024)

Σε συνέχεια προηγούμενής μας επικοινωνίας για το νέο κύκλο υποτροφιών EUFORA (2024-2025) της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) «EUBA-EFSA-2023-ENREL-01: Selection of hosting sites and fellows for EFSA’s European Food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA) Programme» σας διαβιβάζεται το παρακάτω μήνυμα της EFSA με την εβδομαδιαία ενημέρωση σχετικά με τις προτάσεις οργανισμών του άρθρου 36 για δημιουργία κοινοπραξίας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ακινήτου από τον «Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας» για τη στέγαση των γραφείων του

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Ε.Λ.Κ.Ε. - Π.Θ.) - Ν.Π.Δ.Δ. ενδιαφέρεται να μισθώσει ένα ακίνητο για τη στέγαση των γραφείων του, το οποίο θα πρέπει να καλύπτει τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Ενημέρωση για την πορεία υποβολής προτάσεων στο 1st Call of Proposals του Προγράμματος Interreg NEXT MED. 2ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σε συνέχεια της ενημέρωσης αναφορικά με την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του 1st Call of Proposals του Προγράμματος Interreg NEXT MED (όπως παρακάτω), σας ενημερώνουμε ότι, κατά την 9η/20.02.2024 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Π.Θ., αποφασίστηκε η υποβολή πρότασης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως Συντονιστή για τον ειδικό στόχο 1.1

Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας (SUB.1.1)

To έργο με τίτλο «SUB1.1. Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας -ΣΕΑ» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180519, περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1 της Δράσης «Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια» (Strategy for Excellence in Universities & Innovation) (ID 16289) του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Προγραμματισμός των Δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. εντός του 2024

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. συνεχίζει με αφοσίωση την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στην Ελλάδα, μέσω της χρηματοδότησης ερευνητικών έργων και υποτροφιών υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, χωρίς θεματικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς

Ενημερωθείτε για τον Προγραμματισμό των Δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. εντός του 2024 εδώ