Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση

Call for EUFORA 2024-2025 | Requests for partners (12/12/2023)

Σε συνέχεια προηγούμενής μας επικοινωνίας για το νέο κύκλο υποτροφιών EUFORA (2024-2025) της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) «EUBA-EFSA-2023-ENREL-01: Selection of hosting sites and fellows for EFSA’s European Food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA) Programme» σας διαβιβάζεται το παρακάτω μήνυμα της EFSA που περιλαμβάνει νέες προτάσεις οργανισμών του άρθρου 36 για δημιουργία κοινοπραξίας.

Call for tender for European network for medical and veterinary entomology

Σας προωθούμε ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA),  που αφορά στην προκήρυξη διαγωνισμού για το ευρωπαϊκό δίκτυο ιατρικής και κλινικής εντομολογίας “VectorNet3”.

Υποτροφίες Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με αντικείμενο τη διερεύνηση της ταξινομικής ομάδων οργανισμών με εξάπλωση κυρίως στον ελληνικό χώρο

Στόχος της Προκήρυξης είναι η χορήγηση έως πέντε Υποτροφιών σε Υποψήφιους/ες Διδάκτορες (ΥΔ) για τη εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, με αντικείμενο τη διερεύνηση της ταξινομικής μη επαρκώς μελετημένων ομάδων οργανισμών με εξάπλωση κυρίως στον ελληνικό χώρο, με μεθόδους που μπορεί να περιλαμβάνουν γενετικές, γονιδιωματικές, μορφολογικές ή/και συνδυαστικές των προηγουμένων προσεγγίσεις.

2η Προκήρυξη «Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας. Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας»

Δημοσιεύθηκε η 2η Προκήρυξη με τίτλο «Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας. Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας», η οποία χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), με Φορέα Υλοποίησης το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).

Call for EUFORA 2024-2025 | Requests for partners (28/11/2023)

Αναφορικά με την πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)  για τον κύκλο 2024-2025 του προγράμματος ετήσιας διάρκειας :«EUBA-EFSA-2023-ENREL-01: Selection of hosting sites and fellows for EFSA’s European Food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA) Programme» σας διαβιβάζεται το παρακάτω μήνυμα με νέες προτάσεις από οργανισμούς του άρθρου 36 για τη φιλοξενία υποτρόφων (hosting sites) και τη δημιουργία κοινοπραξιών με οργανισμούς του άρθρου 36 άλλων ΚΜ για αποστολή υποτρόφων:

Webinar on funding opportunities in the EFSA 2024 workplan on 4/12/2023 (14:30-17:00 CET) - ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι μέχρι αύριο 30 Νοεμβρίου 2023, είναι δυνατή η εγγραφή στην ενημερωτική εκδήλωση της EFSA σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης του προγράμματος εργασίας της για το 2024, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 4 Δεκεμβρίου (14.30-17.00 CET).

Δημοσίευση πρόσκλησης για τον κύκλο υποτροφιών EU-FORA 2024-2025 - ΕοΙ for partners

Σε συνέχεια προηγούμενής μας επικοινωνίας, διακινείται επικαιροποιημένη λίστα με τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί από οργανισμούς του άρθρου 36 για τη φιλοξενία υποτρόφων (hosting site), στην περίπτωση που επιθυμείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για αποστολή υποτρόφου.

Ενημέρωση σχετικά με την ολοκλήρωση των ενταγμένων Πράξεων του πλαισίου χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2014-2020

Σε συνέχεια της προηγούμενης αλληλογραφίας μας, σας ενημερώνουμε ότι οι ενέργειες που αφορούν στο «κλείσιμο», δηλαδή στην «ολοκλήρωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων», που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα του «ΕΣΠΑ 2014-2020», αποτελούν ένα σύνολο διαδικασιών που πρέπει να ολοκληρωθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η σύνταξη της τελικής έκθεσης εκτέλεσης των προγραμμάτων αυτών και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες κλεισίματος σύμφωνα με τους Κανονισμούς και τις ειδικότερες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.