Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υποβολή Πρότασης

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ (για υποβολή πρότασης Ερευνητικού Προγράμματος μέσω του ΕΛΚΕ)

Κωδικός
Ε-Λ-Α01
Κατηγορία
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 28.62 KB
Σχόλια

Το έντυπο Aποδοχής Υποβολής Πρότασης συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο στην Επιτροπή Ερευνών προκειμένου να εγκριθεί η υποβολή πρότασης ερευνητικού προγράμματος μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

Συννημένα Δικαιολογητικά

Στην αίτηση αποδοχής επισυνάπτονται η πρόταση καθώς και όλα τα σχετικά παραρτήματα όπως αυτά ορίζονται από το Φορέα Χρηματοδότησης.

Ισχύει από
Έκδοση
1