Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εγχειρίδια Διαχείρισης

Συμβάσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας

Τετ, 23/12/2015 - 13:09

1.1 - Γενικά για τις Συμβάσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας

Ο σκοπός της σύναψης Συμβάσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας είναι η θεσμοθέτηση μηχανισμού που να ενθαρρύνει την πρακτική εφαρμογή των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Πανεπιστημίου (Ειδικός Λογαριασμός) προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, η δημιουργία ερευνητικών συνεργασιών με τη βιομηχανία και η δημιουργία χρηματορροών από δικαιώματα χρήσης (royalties) τους όφελος του Πανεπιστημίου (Ειδικός Λογαριασμός) και των δημιουργών, που παράγουν ερευνητικό έργο.

Γενική Πολιτική για την Πνευματική Ιδιοκτησία

Τετ, 23/12/2015 - 13:02

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ειδικός Λογαριασμός) ανήκει το περιουσιακό δικαίωμα επί των έργων που δημιουργήθηκαν

  1. από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του σε εκτέλεση του υπηρεσιακού τους καθήκοντος (άρθρο 8 ν. 2121/91) ή κατά την εκτέλεση έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Ε. Π.Θ.), εφόσον δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στη σχετική σύμβαση χρηματοδότησης του συγκεκριμένου έργου.
  2. από τρίτους που απασχολούνται στο Π.Θ. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας/έργου και έχουν αποδεχτεί τη ρύθμιση αυτή στις σχετικές συμβάσεις που έχουν υπογράψει.