Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ. Πρωτοκόλλου
1687
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

Για τις ανάγκες του Υποέργου 3 «Προγράμματα Ψυχολογικής Υποστήριξης» και της Υποδράσης 2.3 «Λειτουργία Θερινών Τμημάτων» που υλοποιούνται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών» ζητούνται επιστημονικοί συνεργάτες στις Περιφέρειες:(βλέπε επισυναπτόμενο αρχείο).

Ο πρώτος κύκλος επιλογής προσωπικού θα ξεκινήσει από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΕΠΕΔΒΜ http://www.edulll.gr/ και στις ιστοσελίδες http://ee.uth.gr/, http://www.diavgeia.gov.gr με όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί έως 28.02.2011, ο δεύτερος έως 30.6.2011 και στη συνέχεια η πρόσκληση θα μείνει ανοιχτή έως την ολοκλήρωση της υλοποίησης του έργου ή πλήρωσης των αναγκών.