25 | 06 | 2016     
Αρχική
Φορολογική μεταχείριση των υποτροφιών, των χρηματικών βραβείων και των βοηθημάτων - οικονομικών ενισχύσεων PDF Εκτύπωση E-mail

Σε συνέχεια της από 207/31.05.2016 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών του Π.Θ. σε εφαρμογή της ΠΟΛ 1094/2015 (επισυνάπτεται), σας ενημερώνω για τα κάτωθι:

(Α) Οι υποτροφίες ή τα χρηματικά βραβεία, που χορηγούνται από το δημόσιο ή άλλους φορείς, δεν υπάγονται σε καμία από τις αναγνωριζόμενες πηγές εισοδήματος και κατά τούτο δεν υπόκεινται σε φόρο. Ως υποτροφίες νοούνται τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από το Δημόσιο και από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς (π.χ. Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ως οικονομική ενίσχυση σε σπουδαστές οποιασδήποτε αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή επαγγελματικής κατάρτισης με σκοπό την συνέχιση ή την ολοκλήρωση των σπουδών και την απόκτηση τίτλου σπουδών, για δίδακτρα, έξοδα διαμονής ή τροφεία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ή για τη βράβευσή τους, λόγω των εξαιρετικών επιδόσεών τους στις σπουδές τους.

(Β) Τα ποσά που καταβάλλονται από τα ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικές επιτροπές κλπ. σε ερευνητές ή προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές ως αμοιβή για τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα, χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία ή επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά περίπτωση.

Ως εκ τούτου οι σχετικές αποφάσεις χορήγησης υποτροφιών από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων, οι οποίες θα συνοδεύουν τα σχετικά αιτήματα προς την Επιτροπή Ερευνών, θα πρέπει να συνάδουν με το περιεχόμενο της συνημμένης εγκυκλίου.

Συνημμένα:
ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος ΑρχείουΤελευταία Τροποποίηση
 ΠΟΛ 1094/2015 143 Kb3/6/2016 08:19
Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 03 Ιούνιος 2016 08:21
 
Η επόμενη Συνεδρίαση PDF Εκτύπωση E-mail
Επιτροπή Ερευνών Η επόμενη Συνεδρίαση Νο. 209 της Επιτροπής Ερευνών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5/7/2016 και ώρα 13:00. Τα θέματα που επιθυμείτε να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της Συνεδρίασης, θα πρέπει να υποβληθούν στην Γραμματεία της Ε.Ε. έως την Τετάρτη 29/6/2016 & ώρα 14:00.

(Βλέπε Πίνακα Συνεδριάσεων απο το 2007 έως σήμερα)

 
Μήνυμα Πρύτανη για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας PDF Εκτύπωση E-mail

Δείτε το νέο video με το μήνυμα του πρύτανη για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 26 Νοέμβριος 2015 16:21
 
Τροποποίηση ποσοστού παρακράτησης Αμοιβών μελών Δ.Ε.Π. PDF Εκτύπωση E-mail
Σε συνέχεια της από 207/31.05.2016 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών του Π.Θ. σε εφαρμογή του άρθρου 24 παρ.13.α-γ του Ν.4386/16 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (επισυνάπτεται), σας ενημερώνω για τα κάτωθι:

Α. «Οι αμοιβές των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης της περίπτωσης α' της προηγούμενης παραγράφου εισπράττονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ιδρύματος, όπου υπηρετούν και υπόκεινται σε παρακράτηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου ποσού. Η ανωτέρω παρακράτηση αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του οικείου Α.Ε.Ι.

Β. «Οι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται να αποδίδουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι., όπου υπηρετούν, ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος που υπάγεται στην περίπτωση θ' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Το ανωτέρω αποδιδόμενο ποσό αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων-Έρευνας. Η παράλειψη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με την περίπτωση στ' της παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 160/2008 (Α' 220»).
Συνημμένα:
ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος ΑρχείουΤελευταία Τροποποίηση
 Ν.4386/16 369 Kb10/6/2016 12:50
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 31 Μάιος 2016 15:36
Περισσότερα...
 
Διαχείριση αυτοχρηματοδοτούμενων έργων PDF Εκτύπωση E-mail
Σε συνέχεια της με Αρ. Πρωτ. 28680/22.12.2016 επιστολής για την διαδικασία διαχείρισης αυτοχρηματοδοτούμενων έργων, σας ενημερώνουμε, προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος διεκπεραίωσης των αιτημάτων σας, ότι οι ετήσιοι προγραμματισμοί έχουν πλέον ενταχθεί στο διαχειριστικό σύστημα της Επιτροπής Ερευνών και θα πρέπει να υποβάλλονται προς την Επιτροπή Ερευνών για έγκριση μέσω του Εντύπου Δ17 του webDocs.

Συνημμένα θα βρείτε το έντυπο οδηγιών για την ηλεκτρονική υποβολή του Δ17.

Συνεπώς από 01.06.2016 το διαχειριστικό σύστημα του ΕΛΚΕ δεν δύναται να υποστηρίζει έντυπα που δεν υπεβλήθησαν μέσω της παραπάνω προτεινόμενης διαδικασίας.
Συνημμένα:
ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος ΑρχείουΤελευταία Τροποποίηση
 Έντυπο οδηγιών 1260 Kb10/6/2016 12:52
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 31 Μάιος 2016 15:16
Περισσότερα...
 
Περιοδικό-Έρευνας PDF Εκτύπωση E-mail

Περιοδικό "Έρευνα και Ανάπτυξη"

Περιοδική Έκδοση Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:
Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Γραφείο Υποστήριξης Έρευνας και Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων
Τεύχος 4ο 2016

 

Συνημμένα:
ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος ΑρχείουΤελευταία Τροποποίηση
 Τεύχος 1ο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1001 Kb20/3/2015 13:14
 Τεύχος 1ο 2015 ΑΓΓΛΙΚΑ 1017 Kb20/3/2015 13:15
 Τεύχος 2ο 2015 ΑΓΓΛΙΚΑ 1608 Kb29/6/2015 09:20
 Τεύχος 2ο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1638 Kb29/6/2015 09:21
 Τεύχος 3ο 2015 ΑΓΓΛΙΚΑ 1756 Kb13/11/2015 12:05
 Τεύχος 3ο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚA 1363 Kb13/11/2015 12:04
 Τεύχος 4ο 2015 ΑΓΓΛΙΚΑ 1249 Kb29/2/2016 12:18
 Τεύχος 4ο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1151 Kb29/2/2016 12:18
Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 29 Φεβρουάριος 2016 13:11
Περισσότερα...
 
« ΈναρξηΠροηγούμενο1234567ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 7