Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προσυμβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2741/1999, το Ν. 3060/2002 και το Ν. 3310/2005