Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο και ειδικότερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/36/ΕΕ 14-6-1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών