Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του δημοσίου τομέα προς το Κοινοτικό Δίκαιο και ειδικότερα προς τις διατάξεις του άρθρου 2 της Οδηγίας 97/52/ΕΚ της 13-10-1997 και τροποποίηση του Π.Δ. 370/1995