Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Οδηγία περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργω, υπηρεσιών, προμηθειών