Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Οδηγία περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών