Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Οδηγία για το συντονισμό των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων