Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Οδηγία για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών