Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υποτροφίες Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με αντικείμενο τη διερεύνηση της ταξινομικής ομάδων οργανισμών με εξάπλωση κυρίως στον ελληνικό χώρο

ΕΛΙΔΕΚ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΙΚΟΝΑ

Στόχος της Προκήρυξης είναι η χορήγηση έως πέντε Υποτροφιών σε Υποψήφιους/ες Διδάκτορες (ΥΔ) για τη εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, με αντικείμενο τη διερεύνηση της ταξινομικής μη επαρκώς μελετημένων ομάδων οργανισμών με εξάπλωση κυρίως στον ελληνικό χώρο, με μεθόδους που μπορεί να περιλαμβάνουν γενετικές, γονιδιωματικές, μορφολογικές ή/και συνδυαστικές των προηγουμένων προσεγγίσεις.

Η συνολική δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στα 262.500,00€ και η αιτούμενη διάρκεια της Υποτροφίας δύναται να είναι από 24 έως 36 μήνες ανεξάρτητα από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Η Προκήρυξη χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), με Φορέα Υλοποίησης το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).

Οι υποβολές των Αιτήσεων ξεκινούν την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12:00 μ.μ., αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (https://portal.hfri.gr/), και λήγουν την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 στις 13:00 μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες για τη νέα Προκήρυξη θα βρείτε εδώ