Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

3η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την Ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

Η Διευθύντρια του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας καλεί

Τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ και τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Ερευνητές/τριες να υποβάλουν

προτάσεις στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Προκήρυξη.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στα 55.080.000 €.

Η υποβολή των Προτάσεων γίνεται

αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ

https://portal.hfri.gr/

 

Έναρξη Υποβολών: Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2023, 12:00 (ώρα Ελλάδας)

Λήξη Υποβολών: Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2023, 13:00 (ώρα Ελλάδας)

Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

https://gsri.gov.gr/


Προκήρυξη


Χρήσιμα Έντυπα

Πρότυπα Έγγραφα, Έκδοση 1.0 (pdf file)
Πρότυπα Έγγραφα, Έκδοση 1.0 (docx file)

Ετικέτες