Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Νέα Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

Δημοσίευση της 3ης Προκήρυξης καθώς και του Οδηγού Διαχείρισης και Υλοποίησης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) προχώρησε στη δημοσίευση της 3ης Προκήρυξης καθώς και του Οδηγού Διαχείρισης και Υλοποίησης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών, συνεχίζοντας το έργο του για την ενίσχυση της ερευνητικής προσπάθειας στην Ελλάδα, δίχως θεματικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς.

Κύριος στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης Ερευνητικών Έργων που θα διακρίνονται για την πρωτοτυπία τους, θα αναφέρονται σε τομείς αιχμής και θα έχουν αξιόλογο επιστημονικό αντίκτυπο. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμίδα που κατέχουν οι Επιστημονικοί/ες Υπεύθυνοι/ες των Έργων, αυτά θα εντάσσονται σε δύο κατηγορίες: Κατηγορία Ι: Έργα ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού που κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ ή Ερευνητή/τριας στις δύο πρώτες εισαγωγικές βαθμίδες σε Α.Ε.Ι., Ε.Κ.-Ι., Ε.Π.Ι. και Α.Σ.Ε.Ι., αντίστοιχα. Κατηγορία ΙΙ: Ερευνητικά Έργα ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού που κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ ή Ερευνητή/τριας στις δύο υψηλότερες βαθμίδες σε Α.Ε.Ι., ΕΚ-Ι, Ε.Π.Ι. και Α.Σ.Ε.Ι., αντίστοιχα.

Από την Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2023 στις 12 μ. (ώρα Ελλάδας) μέχρι την Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2023 στη 1 μ.μ. (ώρα Ελλάδας), αποκλειστικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ και οι ενδιαφερόμενοι/ες Ερευνητές/τριες θα μπορούν να υποβάλουν τις Προτάσεις τους σε ένα επιστημονικό πεδίο/υποπεδίο μίας εκ των εννέα καθιερωμένων Επιστημονικών Περιοχών: Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Επιστήμες Ζωής, Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα, Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας, Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Περιβάλλον και Ενέργεια, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Προκήρυξης ανέρχεται στα 55.080.000 ευρώ (€) και η διάρκεια των Έργων μπορεί να κυμαίνεται από 36 έως και 48 μήνες.

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για τη συμμετοχή στην Προκήρυξη, τη διαχείριση και Υλοποίηση των Ερευνητικών Έργων θα βρείτε εδώ