Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόσκληση προτάσεων Έργων/Μελετών για χρηματοδότηση από το CEF2 στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών (CEF-Digital)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

2η Πρόσκληση για τη  Συγχρηματοδότηση Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF2)

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω Πρόσκλησης ανέρχεται σε 277.000.000€ και απαρτίζεται από έξι (6) επιμέρους τεύχη.

Στα συνημμένα αρχεία υπάρχουν τα επιμέρους τεύχη καθώς και οι διαδικασίες – επιμέρους βήματα που απαιτούνται για την υποβολή των προτάσεων,

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή των προτάσεων  στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί η ύπαρξη  Σύμφωνης Γνώμης του Κράτους Μέλους που δίδεται από το αρμόδιο Υπουργείο.

Οι προθεσμίες συνοψίζονται στο ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

 

 

Διαδικασία Υποβολής- Έγκρισης

Προθεσμία Υποβολής

Ι

Διατύπωση Γνώμης από την αρμόδια Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

13 Ιανουαρίου 2023

ΙΙ

Προαξιολόγηση πρότασης στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή».

23 Ιανουαρίου 2023

ΙΙΙ

Υποβολή πρότασης στην ΕΥΣΕ

3 Φεβρουαρίου 2023

ΙV

Τελικός έλεγχος από την ΕΥΣΕ/ Παροχή σύμφωνης γνώμης Κ-Μ.

Έως την 10 Φεβρουαρίου 2023

V

Υποβολή της πρότασης στην Ε.Ε.

23 Φεβρουαρίου 2023

(17:00 μμ - ώρα Βρυξελλών)

 

Επισυναπτόμενα Εγγράφου