Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ημερίδα – Workshop, με τίτλο: «Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Δικτύωσης και Μεταφοράς Τεχνολογίας για Ώριμες Ερευνητικές Ομάδες, με στόχευση Υγεία – Φάρμακα – Διατροφή

Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΠΘ

Tο Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας, ΕΛΚΕ-ΠΘ στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - ΕΚΤ, σας προσκαλεί σε ενημερωτική Ημερίδα – Workshop, που διοργανώνουν από κοινού τα Ιδρύματα, με τίτλο: «Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Δικτύωσης και Μεταφοράς Τεχνολογίας για Ώριμες Ερευνητικές Ομάδες, με στόχευση Υγεία – Φάρμακα – Διατροφή», που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022, ώρα 09:00-12:00 και 14:00-17:00 στο Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, στη Λάρισα – Αμφιθέατρο ΜΑ2 (1ος Όροφος).

Συνδεθείτε για να παρακολουθήσετε live την ημερίδα στο fb (Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας )

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057703740123

Μπορείτε να απευθύνεται τα ερωτήματα σας με την μορφή ερωτήσεων στα σχόλια

Η ημερίδα θα είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και απευθύνεται προς το σύνολο του ακαδημαϊκού, διδακτικού και φοιτητικού προσωπικού καθώς και των νεοφυών επιχειρήσεων / τεχνοβλαστών που έχει ιδρύσει ή πρόκειται να ιδρύσει το ΠΘ και αφορά στις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΠΘ και η Μονάδα Καινοτομίας και Δικτύωσης του ΕΚΤ. Ενδεικτικά αναφέρονται: κατοχύρωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συμβουλευτική για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες (Horizon Europe, EIT Health, EIT Food, ΕΔΚ, κ.α.), συμμετοχή σε εκδηλώσεις επιχειρηματικών ή ερευνητικών συναντήσεων (διεθνή brokerage events), τεχνολογικές συνεργασίες και δικτύωση, και υποστήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και ενίσχυσης της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του ιδρύματος που έχουν αναπτύξει ώριμες τεχνολογικές και εμπορικές ιδέες.

β) Εξατομικευμένη συμβουλευτική και διάγνωση των επόμενων βημάτων που θα πρέπει αυτές οι ερευνητικές ομάδες και επιχειρήσεις να υλοποιήσουν.

Επισυναπτόμενα Εγγράφου
Συνημμένο Size
Πρόγραμμα Ημερίδας 1.92 MB