Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τρί, 20/09/2022 - 16:01

Σε αυτο το link μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (39150/02.08.2022)