Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εκδήλωση ενημέρωσης: Marie Skłodowska-Curie Actions στον Ορίζοντα Ευρώπη

Διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης για τις δράσεις του Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) που υποστηρίζει την επιστημονική αριστεία, συνεργασία και κινητικότητα, διοργανώνεται στις 23 Μαρτίου 2021 (9:00 – 12:30 CET) από την ΕΕ.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι νέες δράσεις του MSCA και οι τρόποι υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης από ερευνητές και ερευνητικούς οργανισμούς. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν τις αλλαγές που φέρνει το νέο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη (Horizon Europe) στις δράσεις Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) και θα ακούσουν εμπειρίες από ερευνητές και φορείς που έχουν επωφεληθεί στο παρελθόν από τις δράσεις του MSCA. Επιπλέον, στην εκδήλωση θα υπάρχει σύντομη ενότητα με θέμα τις αιτήσεις για χρηματοδότηση σε μεταδιδακτορικές διατριβές.

Οι Δράσεις Marie Skłodowska-Curie στηρίζουν την κατάρτιση και την επαγγελματική εξέλιξη ερευνητών, εστιάζοντας στην απόκτηση καινοτόμων δεξιοτήτων καθώς και στην προσέλκυση ή τον επαναπατρισμό των καλύτερων ερευνητών από άλλες χώρες στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί την κινητικότητα σε παγκόσμιο και διατομεακό επίπεδο για άριστη έρευνα σε οποιοδήποτε πεδίο ενώ διατίθενται υποτροφίες για όλα τα στάδια της εξέλιξης ενός ερευνητή, από υποψήφιους διδάκτορες έως και ερευνητές με μεγάλη εμπειρία, έτσι ώστε να ενθαρρύνεται η διεθνής, διατομεακή και διαθεματική κινητικότητα. Οι Δράσεις Marie Skłodowska-Curie αποτελούν και θα συνεχίσουν να αποτελούν το κυριότερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης σε επίπεδο διδακτορικού, χρηματοδοτώντας 65.000 ερευνητές μεταξύ των οποίων και 25.000 υποψήφιους διδάκτορες έως και το 2020.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή σε ερευνητές, πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς αλλά και σε κάθε οργανισμό που ενδιαφέρεται να συμμετέχει σε μελλοντικές προκηρύξεις του προγράμματος. Οργανισμοί του ιδιωτικού τομέα μπορούν επίσης να συμμετέχουν με σκοπό να εξοικειωθούν με τις ευκαιρίες που προσφέρει το πρόγραμμα για διατομεακή συνεργασία.

Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση, δεν απαιτείται εγγραφή. Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση, το πρόγραμμα, τους τρόπους παρακολούθησης και υποβολής ερωτήσεων για τις δράσεις του προγράμματος MSCA που επιθυμείτε να απαντηθούν κατά την διεξαγωγή της εκδήλωσης, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) στον Ορίζοντα Ευρώπη.

Πηγή: εδώ