Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κωδικός
Ε-Λ-Α11
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 27.98 KB
Σχόλια

Ο ΕΥ συμπληρώνει τα έντυπα για την απασχόληση προσωπικού στο έργο, όπου αναφέρονται ονομαστικά όλα τα μέλη της ομάδας με τα ατομικά τους στοιχεία, τη διάρκεια της απασχόλησης, την αμοιβή, το ιδιαίτερο αντικείμενο απασχόλησης του κάθε απασχολούμενου, καθώς και την κατηγορία που εντάσσεται. Ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει συμπληρώνεται το αντίστοιχο έντυπο.
Δεν εγκρίνονται αιτήσεις απασχόλησης προσωπικού με αναδρομικές ημερομηνίες έναρξης, διότι αντιβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.4 της Κ.Α. 679/22.8.96.

Συννημένα Δικαιολογητικά

Συνυποβάλλεται ονομαστική κατάσταση και σύμβαση (webdoc)

Ισχύει από
Έκδοση
2