Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Αμειβομένων Φοιτητών με Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης)

Κωδικός
Ε-Χ-Δ06
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 28.28 KB
Σχόλια

Μετά την έγκριση της απασχόλησης από την Επιτροπή Ερευνών, ή σύμβαση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο.
Σαφής προϋπόθεση, για την υπογραφή της σύμβασης είναι η ύπαρξη σχετικής νομικής δέσμευσης ή πίστωσης στον προυπολογισμό του έργου.

Συννημένα Δικαιολογητικά

Συνυποβάλλεται η Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης (webdoc)

Ισχύει από
Έκδοση
1