Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΙΤΗΣΗ (Για τροποποίηση σύμβασης ανάθεσης έργου)

Κωδικός
Ε-Χ-Α08
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 27.23 KB
Σχόλια

Στην περίπτωση που μία σύμβαση τροποποιείται για οποιοδήποτε λόγο απαιτείται: Επιστολή του ΕΥ προς την Επιτροπή Ερευνών με την οποία θα γνωστοποιεί την τροποποίηση της σύμβασης.

Συννημένα Δικαιολογητικά

Συνυποβάλλεται τροποποιητική σύμβαση (βλέπε σχετικά υποδείγματα στην ενότητα "ΕΝΤΥΠΑ" από την ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ)

Ισχύει από
Έκδοση
1