Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΙΤΗΣΗ (Για ακύρωση σύμβασης ανάθεσης έργου)

Κωδικός
Ε-Χ-Α07
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 27.21 KB
Σχόλια

Στην περίπτωση που μία σύμβαση διακόπτεται για οποιοδήποτε λόγο είτε με ευθύνη του ΕΥ είτε του αναδόχου απαιτείται: Επιστολή του ΕΥ προς την Επιτροπή Ερευνών με την οποία θα γνωστοποιεί την διακοπή της σύμβασης.

Συννημένα Δικαιολογητικά

Έγγραφη παραίτηση του αναδόχου στην οποία θα αναφέρει ρητά ότι αυτός παραιτείται κάθε δικαιώματος που απορρέει από την υπογεγραμμένη σύμβαση.

Ισχύει από
Έκδοση
1