Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Τροποποιήσης Ιδιωτικού Συμφωνητικού Περιστασιακής Απασχόλησης)

Κωδικός
Ε-Χ-Δ05.Σ2
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 56.08 KB
Σχόλια

Το σχετικό έντυπο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ στην ενότητα "ΕΝΤΥΠΑ" και συνυποβάλλεται με το αντίστοιχο έντυπο της ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

Ισχύει από
Έκδοση
1