Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (για συμβασεις έργου)

Κωδικός
Ε-Λ-Β02
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 227.53 KB
Σχόλια

Το έντυπο Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών επισυνάπτεται στην εντολή πληρωμής και αφορά τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών ενός ατόμου για το χρονικό διάστημα της εν λόγω πληρωμής

Συννημένα Δικαιολογητικά

Το έντυπο εξάγεται αυτόματα από το WEBDOC.

Ισχύει από
Έκδοση
1