Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗΣ (timesheet)

Κωδικός
Ε-Λ-Δ08
Σχόλια

Συμπληρώνεται από τον δικαιούχο και υπογράφεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο, τον δικαιούχο και τον Πρόεδρο της Ε.Ε. ή εξουσιοδοτημένο μέλος της, όπου αναγράφεται εκτός από το ερευνητικό πρόγραμμα και μια σύντομη αναφορά του έργου που έχει εκτελεστεί και για το οποίο ζητείται η καταβολή της αμοιβής.

Συννημένα Δικαιολογητικά

Όταν απαιτείται από το Φορέα Χρηματοδότησης συμπληρώνεται υποχρεωτικά στο WEBDOC

Ισχύει από
Έκδοση
1