Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Πανεπιστημιακού υποτρόφου)

Κωδικός
Ε-Χ-Σ08
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 26.27 KB
Σχόλια

Υποβάλλεται με την έναρξη της απασχόλησης του Πανεπιστημιακού Υποτρόφου.

Συννημένα Δικαιολογητικά

Με το παρόν έντυπο προσκομίζονται υποχρεωτικά τα κάτωθι:
1. Φ/Α Δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου αν πρόκειται για αλλοδαπό
2. Φ/Α Εκκαθαριστικού σημειώματος ή έντυπο απόδοσης Α.Φ.Μ.
3. Φ/Α οποιουδήποτε επισήμου εγγράφου που να φαίνεται ο Α.Μ.Κ.Α. και ο Α.Μ.Α. ασφαλιστικού φορέα
4. Φ/Α της πρώτης σελίδος βιβλιαρίου καταθέσεων που αναγράφεται ο ΙΒΑΝ (ALPHABANK)

Ισχύει από
Έκδοση
1