Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Πανεπιστημιακού υποτρόφου)

Κωδικός
Ε-Χ-Α16
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 27.81 KB
Σχόλια

Το αίτημα υποβάλλεται προκειμένου να υπολογιστεί, πριν την έναρξη της απασχόλησης (από τον ΕΛΚΕ) το συνολικό κόστος απασχόλησης των υποτρόφων (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών).

Ισχύει από
Έκδοση
1