Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (για συνεργαζόμενο φορέα)

Κωδικός
Ε-ΛΟ05
Κατηγορία
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 28.62 KB
Σχόλια

Το έντυπο Εντολή Πληρωμής (για συνεργαζόμενο φορέα) συμπληρώνεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο για την πληρωμή του Φορέα στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού του προγράμματος υπό την προυπόθεση ότι τα ποσά α) προβλέπονται στη σύμβαση χρηματοδότησης και β) έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχες συμβατικές υποχρεώσεις του συντονιστή.

Ισχύει από
Έκδοση
1