Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός
Ε-Χ-Δ07
Κατηγορία
Σχόλια

Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται και εκτυπώνεται πλέον από την εφαρμογή Webdoc.

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο ΕΥ υποβάλλει στην Επιτροπή Ερευνών τελική έκθεση με τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου

Συννημένα Δικαιολογητικά

Α) κατάλογος δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, με αναλυτικά στοιχεία (τίτλος, συγγραφείς, περιοδικό, τόμος, έτος, σελίδα)
Β) κατάλογος παγίων που αποκτήθηκαν στα πλαίσια του έργου (εκτύπωση λογιστηρίου) και τυχόν αιτήματα καταστροφής ή διάθεσης τους.
Γ) αναλυτική τελική έκθεση το έργου που έχει σταλεί στο φορέα χρηματοδότησης.

Ισχύει από
Έκδοση
1