Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαχείριση Ποιότητας ISO

Σύστημα για την Διαχείριση της Ποιότητας (ISO 9001:2015)

Σκοπός:

Το Σύστημα για την Διαχείριση της Ποιότητας του ΕΛΚΕ καλύπτει το πεδίο:
«Σχεδιασμός, Διοίκηση, Διαχείριση και Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων και λοιπών Έργων»
Το Σύστημα για την Διαχείριση της Ποιότητας έχει αναπτυχθεί με βάση: