Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαχειριστική επάρκεια διακαιούχων ΕΣΠΑ για την επιτροπή ερευνών Π.Θ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Π.Θ. (κατα την μεταβατική περίοδο)

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Επιβεβαιώνεται ότι μετά από την υποβολή της με αρ. πρωτ. 28271/18.12.2008 αίτησης του φορέα με επωνυμία «ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» που εδρεύει στο Βόλο, στη διεύθυνση Αργοναυτών και Φιλελλήνων, η οποία έχει εξετασθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην ΥΑ με αριθμ. 1258/ΕΥΣ 281/ 11.01.08 (ΦΕΚ 55 Β/18.01.08) και στα έγγραφα εξειδίκευσης αυτής, ο ως άνω φορέας (με τις κάτωθι αναφερόμενες υπηρεσιακές του μονάδες ή όργανα) ικανοποιεί ως δικαιούχος τις απαιτήσεις διαχειριστικής επάρκειας κατά τη μεταβατική περίοδο για τις κατηγορίες έργων, που σχετίζονται με τους ακόλουθους τύπους επιβεβαίωσης. Ημερομηνία έκδοσης : 3/4/2009.

Βλέπε σχετικά συνημμένο έντυπο επιβεβαίωσης. 

Επισυναπτόμενα Εγγράφου
Συνημμένο Size
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 121.7 KB