Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαχειριστική επάρκεια διακαιούχων ΕΣΠΑ για την επιτροπή ερευνών Π.Θ.

Παρ, 18/09/2015 - 13:54

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Π.Θ. (κατα την μεταβατική περίοδο)

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Επιβεβαιώνεται ότι μετά από την υποβολή της με αρ. πρωτ. 28271/18.12.2008 αίτησης του φορέα με επωνυμία «ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» που εδρεύει στο Βόλο, στη διεύθυνση Αργοναυτών και Φιλελλήνων, η οποία έχει εξετασθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην ΥΑ με αριθμ. 1258/ΕΥΣ 281/ 11.01.08 (ΦΕΚ 55 Β/18.01.08) και στα έγγραφα εξειδίκευσης αυτής, ο ως άνω φορέας (με τις κάτωθι αναφερόμενες υπηρεσιακές του μονάδες ή όργανα) ικανοποιεί ως δικαιούχος τις απαιτήσεις διαχειριστικής επάρκειας κατά τη μεταβατική περίοδο για τις κατηγορίες έργων, που σχετίζονται με τους ακόλουθους τύπους επιβεβαίωσης. Ημερομηνία έκδοσης : 3/4/2009.

Βλέπε σχετικά συνημμένο έντυπο επιβεβαίωσης. 

Επισυναπτόμενα Εγγράφου
Συνημμένο Size
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 121.7 KB