Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποτελέσματα για το πρόγραμμα χορηγίας είκοσι (20) μεταδιδακτορικών υποτροφιών από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Στο πλαίσιο του προγράμματος χορηγίας είκοσι (20) μεταδιδακτορικών υποτροφιών από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν η αξιολόγηση των προτάσεων από τους εξωτερικούς κριτές και η επικύρωση των αποτελεσμάτων από το Επιστημονικό Συμβούλιο.

Παρακάτω παρατίθενται ο πίνακας των 20 προτάσεων που προκρίθηκαν, καθώς και των 10 προτάσεων που κρίθηκαν ως επιλαχούσες. Δεδομένου ότι, σύμφωνα με την πρόσκληση, η πρόθεση ήταν να υπάρξει τουλάχιστον ένας μεταδιδακτορικός ερευνητής ανά πεδίο, από τον αριθμό 1 έως τον αριθμό 19 στον πίνακα έχουν καταχωρηθεί οι προτάσεις κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, οι οποίες καλύπτουν τις επτά επιστημονικές περιοχές, εκτός της ‘Χωρικής Ανάπτυξης’. Στην 20η θέση βρίσκεται προς χρηματοδότηση, η πρόταση με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο πεδίο της ‘Χωρικής Ανάπτυξης’.

Όσον, αφορά στους υπόλοιπους υποψηφίους, έχουν τη δυνατότητα κατόπιν αποστολής σχετικού γραπτού αιτήματος στη διεύθυνση: Επιτροπή Ερευνών Π.Θ., Γιαννιτσών και Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, Τ.Κ. 38334 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ee@uth.gr να πληροφορηθούν για την ατομική βαθμολογία τους. 

Επισυναπτόμενα Εγγράφου
Συνημμένο Size
Πίνακας Αποτελεσμάτων 308.88 KB