Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

(2016.02.10/1686) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αρ. Πρωτοκόλλου
1686
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές ανά ομά́δα, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Περιγραφή Προϋπολογισμού, συνολικού ποσού 4.950,00 ευρώ με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή» (κωδ.: 3914).

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν κλειστές μέχρι και την Πέμπτη 18/02/2016 στις 14.30 μ.μ.

Αρχεία