Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Οδηγός μεταφοράς Τεχνολογίας

Νομοθετικό πλαίσιο

  • Ν. 1733/1987 Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. (ΦΕΚ Α' 171/22.4.1987)
  • Ν. 2121/1993 Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα.  (ΦΕΚ Α' 25/4-3-1993)
  • Ν.