Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ. Πρωτοκόλλου: 66361
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Αρχεία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου ʺΨηφιακές Υπηρεσίες για ιδεασμό, συνεργασία και σύνθεση στη σχεδιαστική σκέψηʺ της Πράξης ΤΑΑ με Κωδ. ΤΑΕΔΚ-06166 και κωδικό ΕΛΚΕ 7192, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, κύριο…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 65622
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Αρχεία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺΜια φάσης ΙΙΙ πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη διπλά τυφλή, με διπλό εικονικό φάρμακο μελέτη παράλληλων ομάδων γα την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του  FENEBRUTINIB  σε σύγκριση με την τεριφλουνομίδη σε ενήλικους ασθενείς με υποτροπιάζουσα πολλαπλή σκλήρυνση GN42272ʺ, το οποίο χρηματοδοτείται από ROCHE  (HELLAS) AE - και με φορέα…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 65620
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “Circular and Inclusive utilisation of alternative PROteins in the MEDiterranean value chains” , CIPROMED, το οποίο χρηματοδοτείται από την  Ευρωπαϊκή Ένωση PRIMA - Section 1 (Grant Agreement Number 2231) και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 7451) και Επιστημονικά Υπεύθυνo τoν κ. Αθανασίου Χρήστο, ανακοινώνει την παρούσα…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 65613
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “Circular and Inclusive utilisation of alternative PROteins in the MEDiterranean value chains” , CIPROMED, το οποίο χρηματοδοτείται από την  Ευρωπαϊκή Ένωση PRIMA - Section 1 (Grant Agreement Number 2231) και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 7451) και Επιστημονικά Υπεύθυνo τoν κ. Αθανασίου Χρήστο,
Αρ. Πρωτοκόλλου: 65611
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου Καινοτόμες προσεγγίσεις στην παρακολούθηση και αντιμετώπιση του Ασιατικού κουνουπιού τίγρη με έμφαση στην τεχνική της εξαπόλυσης στείρων αρσενικών (moSquITo)» της Πράξης ΤΑΑ με Κωδ. ΤΑΕΔΚ-06173 και κωδικό ΕΛΚΕ 7130, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 64886
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “Circular and Inclusive utilisation of alternative PROteins in the MEDiterranean value chains” , CIPROMED, το οποίο χρηματοδοτείται από την  Ευρωπαϊκή Ένωση PRIMA - Section 1 (Grant Agreement Number 2231) και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 7451) και Επιστημονικά Υπεύθυνo τoν κ. Αθανασίου Χρήστο,
Αρ. Πρωτοκόλλου: 64885
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “Circular and Inclusive utilisation of alternative PROteins in the MEDiterranean value chains” , CIPROMED, το οποίο χρηματοδοτείται από την  Ευρωπαϊκή Ένωση PRIMA - Section 1 (Grant Agreement Number 2231) και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 7451) και Επιστημονικά Υπεύθυνo τoν κ. Αθανασίου Χρήστο,
Αρ. Πρωτοκόλλου: 64884
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “Circular and Inclusive utilisation of alternative PROteins in the MEDiterranean value chains” , CIPROMED, το οποίο χρηματοδοτείται από την  Ευρωπαϊκή Ένωση PRIMA - Section 1 (Grant Agreement Number 2231) και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 7451) και Επιστημονικά Υπεύθυνo τoν κ. Αθανασίου Χρήστο,
Αρ. Πρωτοκόλλου: 64883
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺʺMLSysOps: Machine Learning for Autonomic System Operation in the Heterogeneous Edge-Cloud Continuumʺ, τοοποίο χρηματοδοτείταιαπό την Ευρωπαϊκή Ένωση (Grant Agreement Number 101092912) και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 7314) …
Αρ. Πρωτοκόλλου: 64218
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Αρχεία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺΔιεπιστημονικές και διακαλλιτεχνικές προσεγγίσεις για τη δημιουργία μετα-αφηγήσεων της πανδημίας που βασίζονται σε μουσιακές δράσεις: Από το βίωμα στην τέχνη και στη θεωρίαʺ, το οποίο χρηματοδοτείται από ΕΛΚΕ - και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 5600.03.08.09) και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Σηφάκη Ειρήνη, ανακοινώνει την παρούσα…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 64216
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺΔΠΜΣ Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΦΕΚ1342/Β' 13.4.2020)ʺ, το οποίο είναι Αυτοχρηματοδοτούμενο και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 6509) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Ζαρογιάννη Σωτήριο, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 64213
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺΔΠΜΣ - Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάστασηʺ, το οποίο είναι Αυτοχρηματοδοτούμενο και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 5774) και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Δανιήλ Ζωή, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από φυσικά πρόσωπα,…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 63806
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺΕνσωμάτωση αγροοικολογικών πρακτικών με την εκτροφή εντόμων και τις τοπικές γεωργικές μεθόδους στις Μεσογειακές χώρες, ADVAGROMEDʺ ,  το οποίο χρηματοδοτείται από την Ενότητα 2 του PRIMA (Απόφαση Χρηματοδότησης ΓΓΕΚ με αρ. πρωτ. 78509 - 04-08-2022) και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 7219) και Επιστημονικά Υπεύθυνο…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 61104
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Πόλεις για την Ελλάδα 2.0» της Πράξης ΤΑΑ με Κωδ. TAEDR-0536642 και κωδικό ΕΛΚΕ 7500, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κύριο Κοράκη Αθανάσιο, το οποίο έχει ενταχθεί στη Δράση «Εμβληματικές…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 60400
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εξοικονόμηση Αρδευτικού Ύδατος στην κοινότητα Μολάων ΠΕ με χρήση γεωργίας ακριβείας» της Πράξης με Κωδ. Μ16ΣΥΝ2-00289 και κωδικό ΕΛΚΕ 7426, με επιστημονικά υπεύθυνο τον αφ. Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κύριο Δαλέζιο Νικόλαο, το οποίο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Μέτρου 16.1 - 16.5 “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 59768
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺΠ.Μ.Σ. Σύγχρονη Πρόληψη και Αντιμετώπιση Παιδιατρικών Νοσημάτωνʺ, το οποίο είναι Αυτοχρηματοδοτούμενο - και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 6888) και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Γριβέα Ιωάννα, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 59767
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εφαρμογή συστημάτων παραγωγής κλωστικής κάνναβης για τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων και της ποιότητας του παραγόμενης ίνας στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Θεσσαλίας» της Πράξης με Κωδ. Μ16ΣΥΝ2-00327και κωδικό ΕΛΚΕ 7345, με επιστημονικά υπεύθυνη τoν Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κύριο Φώσκολο Ανδρέα, το…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 59439
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺΠΜΣ  ΝΕΥΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΦΕΚ 277/7/2/2019)ʺ, το οποίο είναι Αυτοχρηματοδοτούμενο - και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 6337) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δαρδιώτη Ευθύμιο, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 59438
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺΔιεπιστημονικές και διακαλλιτεχνικές προσεγγίσεις για τη δημιουργία μετα-αφηγήσεων της πανδημίας που βασίζονται σε μουσιακές δράσεις: Από το βίωμα στην τέχνη και στη θεωρίαʺ, το οποίο χρηματοδοτείται από ΕΛΚΕ - και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 5600.03.08.09) και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Σηφάκη Ειρήνη, ανακοινώνει την παρούσα…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 59437
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «SportsComp: Higher education to improve competency in Sports Physiotherapy» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 7550) με Επιστημονικά Υπεύθυνη την καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας κα Καπρέλη Ελένη, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή…