Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ. Πρωτοκόλλου: 32198
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Σύστημα Καταγραφής και Ανάλυσης Ενεργειακού Αποτυπώματος Πλοίου με Χρήση Τεχνολογιών IoT (VEPIT)» της Πράξης ΤΑΑ με Κωδ. ΤΑΕΔΚ-06165 και κωδικό ΕΛΚΕ 7169, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κύριο Λάλη Σπυρίδων, το οποίο έχει ενταχθεί στην Ενιαία…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 32197
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Σύστημα Καταγραφής και Ανάλυσης Ενεργειακού Αποτυπώματος Πλοίου με Χρήση Τεχνολογιών IoT (VEPIT)» της Πράξης ΤΑΑ με Κωδ. ΤΑΕΔΚ-06165 και κωδικό ΕΛΚΕ 7169, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κύριο Λάλη Σπυρίδων, το οποίο έχει ενταχθεί στην Ενιαία Δράση…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 32196
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Σύστημα Καταγραφής και Ανάλυσης Ενεργειακού Αποτυπώματος Πλοίου με Χρήση Τεχνολογιών IoT (VEPIT)» της Πράξης ΤΑΑ με Κωδ. ΤΑΕΔΚ-06165  και κωδικό ΕΛΚΕ 7169, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κύριο Λάλη Σπυρίδων, το οποίο έχει ενταχθεί στην Ενιαία…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 32195
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺSmart Cities as hubs: defining a system for city flows' management_SCHUB_Proj. No. 2652ʺ, το οποίο χρηματοδοτείται από ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 7058) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον ΑΝΘΟΠΟΥΛΟ  ΛΕΩΝΙΔΑ, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη σύμβασης…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 32194
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺSmart Cities as hubs: defining a system for city flows' management_SCHUB_Proj. No. 2652ʺ, το οποίο χρηματοδοτείται από ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 7058) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον ΑΝΘΟΠΟΥΛΟ  ΛΕΩΝΙΔΑ, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη σύμβασης…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 32193
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης Συνδυασμένων Μεταφορών "Πόρτα - Πόρτα" (TaxiMe)» της Πράξης με Κωδ. Τ1ΕΔΚ-03231, MIS 5033640, και κωδικό ΕΛΚΕ 5871, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κύριο Ζηλιασκόπουλο Αθανάσιο, το οποίο έχει ενταχθεί στην Ενιαία Δράση Κρατικών…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 31783
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺINVEST4EXCELLENCE: Invest for Excellence in Regional Sustainabilityʺ το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Grant Agreement Number 101035815) και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 6964) και Επιστημονικά Υπεύθυνo τον κ. Σαμαρά Νικόλαο, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 31782
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺINVEST4EXCELLENCE: Invest for Excellence in Regional Sustainabilityʺ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Grant Agreement Number 101035815) και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 6964) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Σαμαρά Νικόλαο, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 31601
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺΠ.Μ.Σ. Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή  (ΦΕΚ 36159/16-9-18)ʺ, το οποίο είναι Αυτοχρηματοδοτούμενο - και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 5892) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Ματσάγκα Μιλτιάδη, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 31600
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Εξοικονόμηση αρδευτικού νερού σε Θεσσαλία και κεντρική Μακεδονία με χρήση γεωργίας ακριβείας» της Πράξης με Κωδ. Μ16ΣΥΝ-00436, MIS 0030387577, και κωδικό ΕΛΚΕ 6932, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον αφ. Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κύριο Δαλέζιο Νικόλαο, το οποίο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Μέτρου 16.1 - 16.2 “ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 31595
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Προηγμένες τεχνολογίες παρατήρησης της γης και πληροφορικής για την έγκαιρη μελέτη και προειδοποίηση μεταδιδόμενων νοσημάτων μέσω κουνουπιών (ΕΜΠΡΟΣ)» της Πράξης με Κωδ. Τ2ΕΔΚ-02070, MIS 5069894, και κωδικό ΕΛΚΕ 6548, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κύριο Χατζηχριστοδούλου Χρήστο, το οποίο έχει ενταχθεί στην…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 31594
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 της Πράξης με τίτλο ʺΧΡΗΣΗ ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΥΚΗΤΩΝ ΣΕ ΣΙΤΗΡΕΣΙΑ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ - BRIGHTFISHʺ, με κωδικό MIS 5074567, το οποίο έχει ενταχθεί στη Δράση «Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και  Αλιείας, με…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 31399
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» με Κωδ. ΟΠΣ 5133275 και κωδικό ΕΛΚΕ 7172, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κύριο Καραμάνο Σπυρίδωνα, το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 31398
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» με Κωδ. ΟΠΣ 5133275 και κωδικό ΕΛΚΕ 7172, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κύριο Καραμάνο Σπυρίδωνα, το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 31397
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» με Κωδ. ΟΠΣ 5133275 και κωδικό ΕΛΚΕ 7172, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κύριο Καραμάνο Σπυρίδωνα, το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 31396
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» με Κωδ. ΟΠΣ 5133275 και κωδικό ΕΛΚΕ 7172, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κύριο Καραμάνο Σπυρίδωνα, το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 31395
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» με Κωδ. ΟΠΣ 5133275 και κωδικό ΕΛΚΕ 7172, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κύριο Καραμάνο Σπυρίδωνα, το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 31366
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺΕκπαιδευτικό Έργο Νευρολογικής Κλινικήςʺ, το οποίο χρηματοδοτείται από ΔΩΡΕΕΣ - και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 5738) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δαρδιώτη Ευθύμιο, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από φυσικά…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 31365
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺHARVESTORE: Energy HarveStorers for Powering the Internet of Thingsʺ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Grant Agreement Number 824072) και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 7162) και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Χροναίο Αλέξανδρο, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 31264
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺΥποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίαςʺ το οποίο χρηματοδοτείται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 5927) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Ζήση Μαμούρη,ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή…