Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ. Πρωτοκόλλου: 675
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Φάσης 3, τυχαιοποιημένη, ανοιχτής ετικέτας μελέτη λεναλιδομίδης/ δεξαμεθαζόνης με ή χωρίς Elotuzumab σε υποτροπιάζον ή ανθεκτικό Πολλαπλό Μυέλωμα (CA204004)» το οποίο χρηματοδοτείται από την  Bristol - Myers Squibb Company (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 4435), με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια του τμήματος Ιατρικής κα Κυριάκου Δέσποινα. O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προς υποστήριξη της…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 605
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «"ELIXIR-ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ"- Υποέργο 6, Πράξης "ELIXIR-GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες"» (κωδικός Πράξης ΟΠΣ 5002780, κωδικός έργου ΕΛΚΕ 5562) που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), με…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 30124
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή Ζήση Μαμούρη, που θα χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα του ΕΛΚΕ που προκύπτουν από τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων έχοντας υπ’ όψη: 1. Το άρθρο 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 30123
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή Ζήση Μαμούρη, που θα χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα του ΕΛΚΕ που προκύπτουν από τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων έχοντας υπ’ όψη: 1. Το άρθρο 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 30043
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ανοιχτή μελέτη φάσης 3 για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της πομαλιδομίδης, βορτεζομίμπης και χαμηλής δόσης δεξαμεθαζόνης έναντι βορτεζομίμπης και χαμηλής δόσης δεξαμεθαζόνης σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό  πολλαπλό μυέλωμα» Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 29895
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 12277/14.06.2017, κωδ. ΕΔΒΜ45), με κωδικό MIS 5008005 (κωδικός έργου Ε.Ε. 5417)η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 29607
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Απογευματινά Ιατρεία – Κεντρικές Δράσεις" με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 3667.01) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής κ. Χατζηγεωργίου Γεώργιο, το οποίο χρηματοδοτείται από διάφορους φορείς ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προς υποστήριξη της εκτέλεσης του παραπάνω προγράμματος έχοντας υπ’ όψη: 1. Το άρθρο 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 29606
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Λειτουργικά Έξοδα Τμήματος Ιατρικής (3323, 3367, 3376, 4686, 4869, 4937, 5074, 5354, 5091, 5386)" με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 5473.99) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής κ. Στεφανίδη Ιωάννη, το οποίο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προς υποστήριξη της εκτέλεσης του παραπάνω προγράμματος έχοντας υπ’ όψη: 1. Το…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 29604
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «ΠΜΣʺ Εφαρμοσμένη δημόσια υγεία & περιβαλλοντική υγιεινή με εξειδίκευση στους τομείς: 1. ποιότητα-ασφάλεια τροφίμων & δημόσια υγεία 2. ποιότητα-ασφάλεια υδάτων & δημόσια υγείαʺ» Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΠΜΣʺ Εφαρμοσμένη δημόσια υγεία & περιβαλλοντική υγιεινή με…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 28643
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
H Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την υποστήριξη υλοποίησης της ερευνητικής υποδομής με τίτλο «Water resources efficiency and conservative use in drinking water supply systems (WATER RESCUE, η οποία…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 28640
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Ex vivo, in vitro και in vivo ανάλυση  της δράσης της αβατασέπτης στην ανοσιακή απόκριση ACPA+ ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα" Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ex vivo, in vitro και in vivo ανάλυση  της δράσης της αβατασέπτης στην ανοσιακή απόκριση ACPA+ ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα"», με Κωδικό Έργου 5302 και…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 28636
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή Ζήση Μαμούρη, που θα χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα του ΕΛΚΕ που προκύπτουν από τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων έχοντας υπ’ όψη: 1. Το άρθρο 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 28279
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Διακρατικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Υπερηχογραφική Λειτουργική Απεικόνιση για την Πρόληψη και Διάγνωση των Αγγειακών Παθήσεων (ΦΕΚ τ.Β’ 441/24.03.2015)"» Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Διακρατικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Υπερηχογραφική Λειτουργική Απεικόνιση για την Πρόληψη και…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 27969
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή Ζήση Μαμούρη, που θα χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα του ΕΛΚΕ που προκύπτουν από τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων έχοντας υπ’ όψη: 1. Το άρθρο 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 27967
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή Ζήση Μαμούρη, που θα χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα του ΕΛΚΕ που προκύπτουν από τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων έχοντας υπ’ όψη: 1. Το άρθρο 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 27812
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση το έργο: «Maternity Opportunities and Mainstreaming- MOM» με project id  2017-1-IT02-KA204- 0366911 και φορέα-εταίρο υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 5488) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας κύριο…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 27747
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Δ.Π.Μ.Σ. Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 4937) και Επιστημονικά Υπεύθυνο την καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής, κυρία Ζωή Δανιήλ, το οποίο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προς υποστήριξη της εκτέλεσης του παραπάνω προγράμματος έχοντας υπ’ όψη: 1. Το άρθρο 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 27636
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή Ζήση Μαμούρη, που θα χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα του ΕΛΚΕ που προκύπτουν από τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων έχοντας υπ’ όψη: 1. Το άρθρο 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 27634
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή Ζήση Μαμούρη, που θα χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα του ΕΛΚΕ που προκύπτουν από τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων έχοντας υπ’ όψη: 1. Το άρθρο 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 27544
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «Addressing Med fly with an innovative and environment friendly attractant through an Integrated Pest Management Strategy - LIFE BIODELEAR – LIFE13 ENV/GR/000414», με Κωδικό Έργου 4931 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθ. Νικόλαο Παπαδόπουλο, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (κατά 50%) και Εθνικούς πόρους (κατά 50%)