Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ. Πρωτοκόλλου: 27812
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση το έργο: «Maternity Opportunities and Mainstreaming- MOM» με project id  2017-1-IT02-KA204- 0366911 και φορέα-εταίρο υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 5488) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας κύριο…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 27747
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Δ.Π.Μ.Σ. Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 4937) και Επιστημονικά Υπεύθυνο την καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής, κυρία Ζωή Δανιήλ, το οποίο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προς υποστήριξη της εκτέλεσης του παραπάνω προγράμματος έχοντας υπ’ όψη: 1. Το άρθρο 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 27636
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή Ζήση Μαμούρη, που θα χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα του ΕΛΚΕ που προκύπτουν από τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων έχοντας υπ’ όψη: 1. Το άρθρο 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 27634
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή Ζήση Μαμούρη, που θα χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα του ΕΛΚΕ που προκύπτουν από τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων έχοντας υπ’ όψη: 1. Το άρθρο 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 27544
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «Addressing Med fly with an innovative and environment friendly attractant through an Integrated Pest Management Strategy - LIFE BIODELEAR – LIFE13 ENV/GR/000414», με Κωδικό Έργου 4931 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθ. Νικόλαο Παπαδόπουλο, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (κατά 50%) και Εθνικούς πόρους (κατά 50%)
Αρ. Πρωτοκόλλου: 27445
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Έλεγχος και Διαχείριση Ολοκλήρωσης Έργων Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013/ Προετοιμασία έναρξης και Διαχείρισης Έργων νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 - Horizon». Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο  «Έλεγχος και Διαχείριση Ολοκλήρωσης Έργων Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013/ Προετοιμασία…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 27339
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Λειτουργικός Έλεγχος αναπνοής» με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 2091) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, κύριο Κωνσταντίνο Γουργουλιάνη, το οποίο χρηματοδοτείται από διάφορους φορείς, Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προς υποστήριξη της εκτέλεσης του παραπάνω προγράμματος έχοντας υπ’ όψη: 1. Το άρθρο 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 27067
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Life GreenYourMove: Development and promotion of a co-modal journey planning platform to minimize GHG emission in Europe», με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 5119) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, κύριο Γεώργιο Σαχαρίδη, Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προς υποστήριξη της εκτέλεσης του παραπάνω προγράμματος έχοντας υπ’ όψη:…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 27066
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Εργαστήριο Ανάλυσης και Σχεδιασμού Κατασκευών (ΦΕΚ 269/11-11-2002)ʺ» με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 4326) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, κύριο Μυστακίδη Ευρυπίδη, το οποίο χρηματοδοτείται από διάφορους φορείς Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προς υποστήριξη της εκτέλεσης του παραπάνω προγράμματος έχοντας υπ’ όψη: 1. Το…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 27065
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΠΜΣ ʺΑνάλυση και Σχεδιασμός κατασκευών ενεργειακών υποδομώνʺ» με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 5133) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, κύριο Μυστακίδη Ευρυπίδη, το οποίο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προς υποστήριξη της εκτέλεσης του παραπάνω προγράμματος έχοντας υπ’ όψη: 1. Το άρθρο 64 του ν.…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 27064
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος LIFE+ Environment Policy and Governance, η Ευρωπαϊκή Ένωση (κατά 50%) και Εθνικοί πόροι (κατά 50%), συγχρηματοδοτούν το έργο με τίτλο «Addressing Med fly with an innovative and environment friendly attractant through an Integrated Pest Management Strategy - LIFE BIODELEAR – LIFE13 ENV/GR/000414», με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 4931) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 27063
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SYNTHETIC BIOLOGY: FROM OMICS TECHNOLOGIES TO GENOMIC ENGINEERING (OMIC-ENGINE)» με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 5298) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, κύριο Ματθιόπουλο Κωνσταντίνο, Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προς υποστήριξη της εκτέλεσης του παραπάνω προγράμματος έχοντας υπ’ όψη: 1. Το άρθρο 64 του ν. 4485/…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 26817
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες στη ΜΕΘ», με Κωδικό Έργου 3527 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθ. Ζακυνθινό Επαμεινώνδα, το οποίο χρηματοδοτείται από Νοσοκομεία ΕΣΥ (40% νοσηλίων στη Μεθ και Μεν) έχοντας υπ’ όψη: 1. Το άρθρο 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 26816
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SYNTHETIC BIOLOGY: FROM OMICS TECHNOLOGIES TO GENOMIC ENGINEERING (OMIC-ENGINE)» με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 5298) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, κύριο Ματθιόπουλο Κωνσταντίνο, Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προς υποστήριξη της εκτέλεσης του παραπάνω προγράμματος έχοντας υπ’ όψη: 1. Το άρθρο 64 του ν. 4485/…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 26653
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών και Περιβάλλοντος Τμήματος Βιοχημείας - ΦΕΚ 511/03-04-2015» με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 5390) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, κύριο Καρπούζα Δημήτριο, Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προς υποστήριξη της εκτέλεσης του παραπάνω προγράμματος έχοντας υπ’ όψη: 1. Το άρθρο 64…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 26652
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Εργαστήριο Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας 2017 (ΦΕΚ 328/15-03-2005)», με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 3565.00) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής,  κύριο Ματθαίο Σπελέτα O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προς υποστήριξη της εκτέλεσης του παραπάνω προγράμματος έχοντας υπ’ όψη: 1. Το άρθρο 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 26148
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εργαστηρίου οδοποιίας (ΦΕΚ 269/11-11-2002)», με Κωδικό Έργου 4120 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθ. Ηλιού Νικόλαο, που χρηματοδοτείται από διάφορους φορείς έχοντας υπ’ όψη: 1. Το άρθρο 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 2. Το…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 26147
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΤΣΜΕΔΕ-ΤΜΗΜΑ Η/Υ», με Κωδικό Έργου 2905 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθ. Τσουκαλά Ελευθέριο, που χρηματοδοτείται από το ΤΣΜΕΔΕ έχοντας υπ’ όψη: 1. Το άρθρο 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 2. Το άρθρου 93 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α/8-12-…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 26146
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΠΜΣ: ʺΕφαρμοσμένη Πληροφορική του Τμήματος ΗΜΜΥʺ (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 5048) και Επιστημονικά Υπεύθυνη την καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, κυρία Τσομπανοπούλου Παναγιώτα, το οποίο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προς υποστήριξη της εκτέλεσης του παραπάνω προγράμματος έχοντας υπ’ όψη: 1. Το άρθρο 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 26145
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ʺΤΣΜΕΔΕ- ΤΜΗΜΑ Η/Υʺ (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 2905) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, κύριο Τσουκαλά Ελευθέριο, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΤΣΜΕΔΕ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προς υποστήριξη της εκτέλεσης του παραπάνω προγράμματος έχοντας υπ’ όψη: 1. Το άρθρο 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,…