Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ. Πρωτοκόλλου: 12924
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Συστήματα στήριξης λήψης αποφάσεων για την αντιμετώπιση νοσοκομειακών λοιμώξεων και της μικροβιακής αντοχής (MRD-CDSS)» της Πράξης ΤΑΑ με Κωδ. ΤΑΕΔΚ-06179 και κωδικό ΕΛΚΕ 7291, με Επιστημονική Υπεύθυνη την Kαθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κυρία Χατζηγεωργίου Άρτεμις-Γεωργία, το οποίο έχει ενταχθεί στην Ενιαία Δράση…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 12393
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺARSINOE: Climate resilient regions through systemic solutions and innovationsʺ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Grant Agreement Number 101037424) και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 6946) και …
Αρ. Πρωτοκόλλου: 11346
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺΚεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Θεσσαλίαςʺ, Υποέργο 2, MIS 6004517, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ+) και Εθνικούς πόρους και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 7290.02) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Προβίδα Ευθύμιο, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 11345
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 13 με τίτλο «Οριζόντιες Δράσεις υποστήριξης των ΞΠΜΣ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», με κωδικό ΟΠΣ 6004796, του ΠΑΔΚΣ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ+) και εθνικούς πόρους και με φορέα…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 10517
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Υποστήριξη της αναβάθμισης λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή (CLIMPACT)" , το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας και Καινοτομίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 10515
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣʺ, το οποίο χρηματοδοτείται από ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 2091) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Γουργουλιάνη Κων/νο, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 10261
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Αρ. Πρωτοκόλλου: 10260
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Παραγωγή φυσικού οίνου χωρίς θειώδη, με φυσικά αντιοξειδωτικά, ταυτοποίηση αυτόχθονων ζυμών οινοποίησης και παραγωγή βαλσάμικου ξυδιού ανώτερης ποιότητας από το ΠΓΕ λιαστό κρασί Σιάτιστας – BioWineries» της Πράξης με Κωδ. Μ16ΣΥΝ2-00421 και κωδικό ΕΛΚΕ 7479, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 10259
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Παραγωγή φυσικού οίνου χωρίς θειώδη, με φυσικά αντιοξειδωτικά, ταυτοποίηση αυτόχθονων ζυμών οινοποίησης και παραγωγή βαλσάμικου ξυδιού ανώτερης ποιότητας από το ΠΓΕ λιαστό κρασί Σιάτιστας – BioWineries» της Πράξης με Κωδ. Μ16ΣΥΝ2-00421 και κωδικό ΕΛΚΕ 7479, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 10258
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μεταφορά τεχνογνωσίας για την καινοτόμα αξιοποίηση κάστανου «διαλογής» και πεσμένου (καινοτομία οικολογικής και ερευνητικής φύσης) και ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των ομάδων καστανοπαραγωγών» της Πράξης με Κωδ. Μ16ΣΥΝ2-00412 και κωδικό ΕΛΚΕ 7478, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κύριο Μανούρα…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 10257
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΓΡΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» της Πράξης με Κωδ. Μ16ΣΥΝ2-00387 και κωδικό ΕΛΚΕ 7423, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κύριο Μυλόπουλο Νικήτα, το οποίο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Μέτρου 16.1 - 16.5 “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ,…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 9563
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “HS4U: Healthy Ship 4U” το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 7228) με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, κο Ιακωβίδη Δημήτριο, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη σύμβασης…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 9561
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “HS4U: Healthy Ship 4U” το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 7228) με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, κο Ιακωβίδη Δημήτριο, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη σύμβασης…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 9560
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «SoftReach: Minimally-Invasive Soft-Robot-Assisted Deep-Brain Localized Therapeutics Delivery for Neurological Disorders» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 7336) με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική κο Βαρθολομαίο Παναγιώτη,…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 9559
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «DS2: DataSpace, DataShare 2.0», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 7633) Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κο Κοράκη Αθανάσιο, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 9558
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΓΡΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» της Πράξης με Κωδ. Μ16ΣΥΝ2-00388 και κωδικό ΕΛΚΕ 7422, με επιστημονικά υπεύθυνο τον  Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κύριο Μυλόπουλο Νικήτα, το οποίο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Μέτρου 16.1 - 16.5 “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 9557
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Αρχεία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Συστήματα στήριξης λήψης αποφάσεων για την αντιμετώπιση νοσοκομειακών λοιμώξεων και της μικροβιακής αντοχής (MRD-CDSS)» της Πράξης ΤΑΑ με Κωδ. ΤΑΕΔΚ-06179 και κωδικό ΕΛΚΕ 7291, με Επιστημονική Υπεύθυνη την Kαθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κυρία Χατζηγεωργίου Άρτεμις-…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 9555
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Συστήματα στήριξης λήψης αποφάσεων για την αντιμετώπιση νοσοκομειακών λοιμώξεων και της μικροβιακής αντοχής (MRD-CDSS)» της Πράξης ΤΑΑ με Κωδ. ΤΑΕΔΚ-06179 και κωδικό ΕΛΚΕ 7291, με Επιστημονική Υπεύθυνη την Kαθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κυρία Χατζηγεωργίου Άρτεμις-…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 9345
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «SUNRISE-6G: SUstainable federatioN of Research Infrastructures for Scaling-up Experimentation in 6G» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 7657) με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κο Κοράκη Αθανάσιο, ανακοινώνει την…