Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ. Πρωτοκόλλου: 2248
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης με τίτλο:Networking for Drinking Water Supply in Adriatic Region (DRINKADRIA) 1oSTR/0004 η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Αδριατική» 2007-2013. Η σχετική επιστολή θα πρέπει να υποβληθεί στην διεύθυνση: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιαννιτσών - Λαχανά,…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 2103
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 2 συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης με τίτλο: "Καινοτόμες προσεγγίσεις για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς: εστίαση στο οσφρητικό και αναπαραγωγικό σύστημα" Novel approaches to Olive fly control: focus on olfactory and reproductive systems Κωδ.2002_Ακρωνύμιο OLFLY SMELL & SEX στη δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι της ΓΓΕΤ. Η σχετική επιστολή θα πρέπει να υποβληθεί…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 1795
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 2 συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης με τίτλο:« ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», ΕΘΝΙΚO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Η…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 1456
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 1 σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης με τίτλο: "Κόπωση Υλικών που χρησιμοποιούνται στη Αγγειοχειρουργική" Fatigue of Materials Used in Vascular Surgery 3448_ Ακρωνύμιο FaMaVaSu στη δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ της ΓΓΕΤ. Η σχετική επιστολή θα πρέπει να υποβληθεί στην διεύθυνση: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιαννιτσών - Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38344,…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 1455
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη3 συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης με τίτλο: Φιλτράρισμα, λειτουργικός σχολιασμός και βιοπληροφορική ανάλυση δεδομένων από πειράματα φωσφοπρωτεωμικής μεγάλης κλίμακας Filtering, Annotation and Bioinformatics analyses of high-throughput Phosphoproteomic data (FAB-PHOS)4288 στη δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ της ΓΓΕΤ. Η σχετική επιστολή θα πρέπει να υποβληθεί στην διεύθυνση…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 1298
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 1 σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης με τίτλο:Ενοποίηση δεδομένων από διαφορετικές πηγές: μια γεφύρωση της επιδημιολογίας με τη βιοπληροφορική με εφαρμογές στις πολυπαραγοντικές ασθένειες Integration of data from multiple sources: a fusion of epidemiology and bioinformatics with applications to complex diseases Κωδικός 3198_Ακρωνύμιο IntDaMuS. Η σχετική…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 952
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 2 συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης με τίτλο: Η μικροβιακή αποτοξικοποίηση των γεωργικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στα συσκευαστήρια φρούτων: χρησιμοποιώντας ομικές προσεγγίσεις στην βιοαποκατάσταση The microbial detoxification of pesticides from the fruit-packaging industry: using omics in bioremediation (BIOREMEDIATE - OMICS)4781 στη δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 634
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 2 συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης με τίτλο:" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ " ΟΠΣ 304176 η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), με τίτλο «Ψηφιακή Σύγκλιση». ΕΘΝΙΚO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Η σχετική επιστολή…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 423
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 2 συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης με τίτλο:Bridging the Implementation Gap: Facilitating Cross-Border ICZM Implementation by Lowering Legal-Institution Barriers in the MSB (MARE NOSTRUM)4617. Η σχετική επιστολή θα πρέπει να υποβληθεί στην διεύθυνση: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιαννιτσών - Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38344, Παλαιά, Βόλος,…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 415
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 1 σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης με τίτλο: Στόχευση των επαγόμενων από την υποξία μεταγραφικών παραγόντων HIF στη φλεγμονή και τον καρκίνο Targeting the hypoxia-inducible transcription factors HIFs in inflammation and cancer (HYPOXYTARGET) 3129. Η σχετική επιστολή θα πρέπει να υποβληθεί στην διεύθυνση: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιαννιτσών…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 352
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Call for Experts for implementing activities for the "INACT: AN INTEGRATED APPROACH FOR PROMOTING CROSS-BORDER BUSINESS AND DEVELOPMENT" project, approved by the GREECE-ALBANIA IPA CROSS BORDER PROGRAMME 2007-2013. Posted by the South and East European Development Center (SEED), Department of Planning and Regional development, University of Thessaly, Greece. The deadline for receipt of the applications is 29th of January 2015. Κατακύρωση Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων
Αρ. Πρωτοκόλλου: 196
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 2 συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης με τίτλο: Med-IAMER: Integrated Actions to Mitigate Environmental Risks in the Mediterranean Sea 1M-MED14-07 4894. Η σχετική επιστολή θα πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ευθύνη των ενδιαφερομένων, το αργότερο μέχρι την 26η Ιανουαρίου 2015. Κατακύρωση…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 195
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 1 σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης με τίτλο: ADRiatic Ionian maritime spatial PLANning (ADRI-PLAN) 4771. Η σχετική επιστολή θα πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ευθύνη των ενδιαφερομένων, το αργότερο μέχρι την 26η Ιανουαρίου 2015. Κατακύρωση Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων Απόφαση…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 111
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 1 σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης με τίτλο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (ΜΥΠΟΣ-ΜΕΒΙΟ) 09ΣΥΝ-13-999 4745, στο πλαίσιο της πράξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» - Πράξη Ι στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 26988
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 1 σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης με τίτλο: Ποσοτικοποίηση και Διάδοση Αβεβαιοτήτων σε Προσομοιώσεις της Δυναμικής Πολύπλοκων Δομών με Αξιοποίηση Δεδομένων Μετρήσεων Uncertainty Quantification and Propagation in Complex Structural Dynamics Simulations using Monitoring Data Κωδικός 53-Ακρωνύμιο UQ-dynamics. Η σχετική επιστολή θα πρέπει να υποβληθεί στην…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 26940
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 2 συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης με τίτλο: Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας για Εξατομικευμένη Ιατρική με τη Χρήση Υπολογιστικού Νέφους Providing Integrated e-Health Services for Personalized Medicine utilizing Cloud Infrastructure (PINCLOUD) 11ΣΥΝ_6_1013. Η σχετική επιστολή θα πρέπει να υποβληθεί στην διεύθυνση: Επιτροπή Ερευνών…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 26939
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 1 σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης με τίτλο:Πλαίσιο στοχαστικής βελτιστοποίησης για αρχιτεκτονικές πολύπλοκων ασυρμάτων δικτύων Stochastic Optimization Framework for architecting cOmplex wireless Networks Κωδ.73_Ακρωνύμιο SOFON. Η σχετική επιστολή θα πρέπει να υποβληθεί στην διεύθυνση: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιαννιτσών - Λαχανά, Συγκρότημα…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 26938
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 2 συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης με τίτλο:"Μεταγραφή των μικρών ΡΝΑ" Transcription of MiRNA Κωδ. 4580_Ακρωνύμιο TOM. Η σχετική επιστολή θα πρέπει να υποβληθεί στην διεύθυνση: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιαννιτσών - Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38344, Παλαιά, Βόλος, είτε με αποστολή της μέσω e-mail: ee@uth.gr είτε με αποστολή της μέσω…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 26937
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 1 σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης με τίτλο: Επιδημιολογική αξιολόγηση επιλογών για τον έλεγχο της παραφυματίωσης των μικρών μηρυκαστικών Epidemiological appraisal of control options for small ruminant paratuberculosis (PARATB CONTROL)3746. Η σχετική επιστολή θα πρέπει να υποβληθεί στην διεύθυνση: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιαννιτσών - Λαχανά…
Αρ. Πρωτοκόλλου: 26555
Ημερ/νία Πρωτ.:
Τελική Ημερ/νία:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) Πράξης με τίτλο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» και κωδικό ΟΠΣ 377198 η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους. Η σχετική επιστολή,θα πρέπει να υποβληθεί, με ευθύνη των…