Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ. Πρωτοκόλλου
7419
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης με Ανάθεση Έργου με τίτλο «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης ποσότητας και ποιότητας υδατικών πόρων αγροτικών λεκανών απορροής υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής, εφαρμογή στη λεκάνη απορροής της λίμνης Κάρλας (ΥδροΜέντωρ)»
Υποβολή μέχρι τις 24/6/2011 ώρα 14:00.

Πλήρης περιγραφή στο επισυναπτόμενο αρχείο.