Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ. Πρωτοκόλλου
544
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την υποστήριξη των δράσεων οι οποίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τίτλο: "Aειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος", προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση μίας θέσης Π.Ε. με σύμβαση ανάθεσης έργου, για το χρονικό διάστημα από 01-04-2010 έως 31-08-2010 και με αντικείμενο εργασίας «Στατιστική και τεχνική υποστήριξη της εσωτερικής αξιολόγησης του προγράμματος».
Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν με συστημένη επιστολή από τη Δευτέρα 22-02-2010 μέχρι και την Παρασκευή 26-02-2010 ...