Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ. Πρωτοκόλλου
4991
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

Call for Experts for implementing activities in the city of Cajetina, Serbia, for the "PROMISE: Municipal PROperty Management in South-Eastern Cities" project, approved by the
Community Initiative: South East Europe: Transnational Cooperation Programme

The deadline for receipt of the applications is 15th of March 2010.