Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ. Πρωτοκόλλου
3980
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τις ανάγκες του έργου "ΤΣΜΕΔΕ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ" ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργασθεί με ένα άτομο, το οποίο με σύμβαση έργου ορισμένης διάρκειας και με την προοπτική ανανέωσης θα αναλάβει το προαναφερθέν έργο.
Η Αίτηση πρέπει να σταλεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 14:00.